Zonnepitactie

Tagged:

Het meetteam van de Zonnebloemactie is op pad geweest en heeft bij iedereen die zich heeft aangemeld de zonnebloem opgemeten. Binnenkort wordt bekend gemaakt wie er een prijs heeft gewonnen. De prijzen zullen bij de winnaars thuis worden overhandigd.

JOTI hunt

Tagged:
De explorers en Pivo's doen weer mee aan de Joti Hunt.
Jotihunt banner 2007
Ook dit jaar zullen de meest moeilijke opdrachten worden uitgevoerd in het weekend van de JOTA.

Gewijzigde verkeerssituatie rond het clubgebouw

Het bestuur van Scouting Ulft heeft een brief opgesteld voor de ouders van de jeugdleden met betrekking tot de gewijzigde verkeerssituatie rond ons clubgebouw. In deze brief wordt uitgelegd hoe we omgaan met het parkeren en veilig oversteken bij het halen en brengen van uw kind of kinderen. Verder staat beschreven hoe de jeugdleden veilig over kunnen steken. U kunt deze brief zeer binnenkort in uw brievenbus verwachten.

Centrumfeest in Ulft

Tagged:

Zondag 9 september heeft Scouting Ulft zich weer gepresenteerd op het Centrumfeest in Ulft. Het was mooi weer en gezellig druk en onze kraam werd goed bezocht.

Mensen die denken de hoogste zonnebloem van Ulft te hebben, kunnen contact opnemen met ons meetteam via actie@ulft.scoutnet.nl

Inhoud syndiceren