Jota/Joti

Jota logo Scouting Ulft

De JOTA was tot 2006 een jaarlijks terugkerende activiteit binnen Scouting Ulft. Daarna zijn de explorers begonnen met de Joti in de vorm van de JOTI Hunt. Hierna van elk jaar een verslag, maar lees eerst even verder.

We zullen eerst wat over de JOTI vertellen, daarna wat meer informatie over de JOTA, met foto's uit de oude doos.

JOTI en JOTI-Hunt

De JOTI staat voor Jamboree On The Internet. De JOTI is een uitdagende, leuke en moderne manier om contacten te leggen met Scoutingleden uit Nederland en zelfs uit de hele wereld.

Onderdeel van de JOTI is de jotihunt die georganiseerd wordt door Steunpunt Scouting Gelderland. De jotihunt is een grote 2-daagse vossenjacht met meer dan 800 deelnemers en meer dan 50 vrijwilligers (2008). Er wordt die 2 dagen gejaagd op vossenteams in heel Gelderland.

De vossen verplaatsen zich voortdurend en zijn op te sporen door puzzels op te lossen die hints bevatten over de locatie waar de vos op dat moment zit. Als een vossenteam gevonden wordt door de hunters dan krijg je daar punten voor.
Om de spanning wat verder op te voeren zijn er nog opdrachten waarmee extra punten verdiend kunnen worden.

Links:
De Jotihunt 2009 is geblogged door Tim, deze vind je hier
Jotihunt 2008
Jotihunt 2007 met "de Isselhunters"
Videoverslag van Jotihunt 2006
De officiële Jotihunt website
Scouting Gelderland website

Foto's:
Foto's van de JOTA 2004. Je vindt ze hier.
De foto's van de JOTA 2003.
De foto's van de JOTA 2001 vind je ook op deze website. foto
Tijdens de JOTA in 2000 zijn een groot aantal foto's gemaakt door Geert onze zendamateur.
Foto's van de JOTA 1999.

JOTA

De JOTA staat voor Jamboree On The Air. De JOTA is een uitdagende en leuke manier om contacten te leggen met Scoutingleden uit Nederland en zelfs uit de hele wereld.

De doelstelling van de JOTA is: 'Het leggen van eenmalige of duurzame contacten met andere groepen in binnen- en buitenland, door middel van de mogelijkheden die geboden worden door het hedendaagse zendamateurisme, waarbij het gaat om het uitwisselen van informatie omtrent het Spel van Verkennen'.

De algemene coördinatie van de JOTA voor de hele wereld wordt gedaan door het World Scout Bureau in Geneve. In Nederland wordt de JOTA gecoördineerd door de werkgroep Radio Scouting. In deze werkgroep zitten ook leden van de beide verenigingen voor zendamateurs, de VERON en de VRZA. Een scoutinggroep mag niet zo maar meedoen aan de JOTA. Er wordt gebruik gemaakt van zendamateurs die een licentie hebben en voor het JOTA-weekend moet de groep een speciale machtiging hebben om uit te mogen zenden. De werkgroep Radio Scouting zorgt voor de aanvraag van deze machtiging bij de RDR (Rijksdienst voor de Radiocommunicatie)

De Jamboree On The Air wordt elk jaar gehouden tijdens het derde volle weekend van oktober. De activiteit begint om zaterdagmorgen 00.01 uur plaatselijke tijd en eindigt op de zondag om 24:00 uur.

Scouting Ulft en de JOTA

Scouting Ulft deed heel wat jaren mee met de JOTA (vanaf 1984 tot en met 2005). De JOTA is een jaarlijks terugkerende activiteit waaraan alle speltakken van Scouting Ulft meedoen. De JOTA werd bij Scouting Ulft altijd georganiseerd door de explorers, de pivo's en de vipo's. Wij werden tijdens de Jamboree bijgestaan door drie tot vier enthousiaste zendamateurs die graag hun tijd en apparatuur een weekend ter beschikking willen stellen om de Jamboree mogelijk te maken.

Activiteiten tijdens de JOTA

De JOTA vindt voor de kabouters, welpen, gidsen en verkenners plaats op zaterdag. Die dag worden er voor hen activiteiten opgezet waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd. Het zenden zal bijvoorbeeld hoofdzakelijk op 2m en 80m plaats vinden met als voertaal Nederlands. Zaterdagmorgen vroeg, zaterdagavond en zondagmorgen proberen rowans, pivo's sherpa's en vipo's wat lange afstandsverbindingen te maken. Er wordt geprobeerd telex- en packetverbindingen te maken. Natuurlijk is er ook een groot kampvuur en een vossenjacht.

Gereedmaken antennes voor JOTA. vlnr Geert (PA3CAH), Evert (PA3CVQ) en explorer Tim

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

* Vrijdagmiddag en -avond opbouwen,
* vrijdag avond, apparatuur testen, om ca. 24:00 u opening beluisteren en inmelden.
* zaterdag gezamenlijke activiteiten met kabouters, welpen, gidsen, verkenners.
* zaterdagavond vossenjacht, zenden en Joti voor de oudere speltakken, leiding en bestuur.
* zondagmorgen zenden en Joti voor de explorers, pivo's, vipo's en overige liefhebbers.
* zondagmiddag afbreken en opruimen.

Apparatuur tijdens de JOTA

* De laatste jaren wisselt de apparatuur wat meer dan daarvoor, meestal hebben we tijdens de jota de beschikking over:
* set voor 2 meter, 70 cm en 23 cm band (modes FM, SSB, RTTY, ATV, packet)
* set voor 80, 40, 20, 10 meter (SSB, RTTY)
* vossenjachtzender met ontvangers
* verder apparatuur voor SSTV
* diverse rondstraal- en richtantennes op ca. 15 meter hoogte en inverted-V antenne.
* computers voor bovenstaande modes
* computer voor JOTI activiteiten als internetten, IRC en emailen.

Meer weten?

Wat uitleg over een antenne. In het Engels gesproken maar volgens mij is de video prima te volgen... Met een dikke koperdraad en een lampje laat Diana Eng zien wat het verschil is tussen een richtantenne en een gewone open dipool.

Antenne versterking (filmpje)

Meer over Diana Eng en haar hobby...